mieszadlopretowe

Przeznaczenie:
Urządzenie wspomaga procesy zachodzące w zagęszczaczach grawitacyjnych i fermenterach. Zagęszczacze mają za zadanie zmniejszenie objętości osadu oraz ułatwienie procesów stabilizacji i odwadniania, czyli stosuje się je przede wszystkim do zagęszczania nadmiernego osadu czynnego.

Czytaj dalej

KARTA TECHNICZNA MIESZADŁA PRĘTOWEGO MPZ –O/F

1.      Pomost nośny
Urządzenie może być montowane do pomostu żelbetowego stanowiącego część konstrukcji zagęszczacza bądź też dostarczane z własną konstrukcją nośną. Pomosty wykonywane są zgodnie z dyspozycjami materiałowymi Zamawiającego.

2.      Układ wspomagający zagęszczanie ( 1)
Zbudowany z dwóch ram, z osadzonymi na nich prętami, zamocowanych na napędzanym wale obrotowym.

3.      Zespół  napędowy (2)

4.      Zgarnianie osadów – zgrzebło denne  (3)

5.      Zgarnianie flotatu (4)
Urządzenie może być wyposażone w układy wspomagające usuwanie osadów do części centralnej i/lub w układ usuwający flotat.

6.      Odbiór części pływających  (5) ( opcja)

7.      Koryto przelewowe (6) (opcja)
Jest dostosowywana do indywidualnych wymagań Użytkownika wynikających z projektu technologicznego.

8.      Pomost z barierkami (7)

9.      Listwy montażowe do przykrycia zbiornika (8) – opcjonalnie

10.  Skrzynka sterownicza

ELEMENTY MIESZADŁA PRĘTOWEGO

A. Rama zagęszczająca

B. Zgrzebło osadu zakończone listwą gumową

Zwiń

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta techniczna – mieszadło prętowe