W ostatnich latach stawiając na nowoczesność a także spełnianie warunków BAT firma wprowadziła na rynki światowe nowoczesne i bardzo efektywne rozwiązania stosowania :

  • zgarniaczy łańcuchowych w osadnikach o bardzo dużej ilości piasku czyli tak  zwanych piaskownikach

a także:

  • wprowadziła na rynki światowe opatentowany zespół powierzchniowego zgarniacza ślimakowego wraz z pływającą skrzynką zasysającą

System ten stosowany jest do zgarniania trudnych i w dużych ilościach części pływających i flotatu w osadnikach okrągłych a także prostokątnych.