MODEL TURBINY WODNEJ RUROWEJ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

W wielu miejscach w gminach i przemyśle potencjalna energia jest „magazynowana” w przepływających ściekach, i pozostaje niewykorzystana. W celu uzyskania tej energii we współpracy z Uniwersytetem w Kassel i Fraunhofer IWES opracowano nowy typ generatora ścieków, który może w sposób ekonomiczny odzyskiwać energię elektryczną z objętości wody 0,05 m3/s i różnicy ciśnień 0,2 bara.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Turbina będzie zamontowana kołnierzowo w rurociągu jako jeden element. Obejście rurociągu gwarantuje przepływ pewnej objętości cieczy obok turbiny w przypadku gdy zdolność przepływu całej ilości cieczy przez turbinę jest niewystarczająca.

To bezobsługowe urządzenie może pracować całkowicie w strumieniu wody dzięki hermetyzacji próżniowej generatora i magnesów wirnika. Dzięki przetwornicy częstotliwości energia elektryczna może być wykorzystywana niezależnie lub wprowadzana do publicznej sieci energetycznej.

 – Turbina wodna – PL