Płuczka piasku

PRZEZNACZENIE

Płuczka piasku służy do wypłukiwania składników organicznych z mieszaniny piasek-woda. Składniki organiczne są mechanicznie oddzielane w procesie przepływu wirowego wspomaganego zintegrowanym mieszadłem, a następnie płukane przez doprowadzenie wody do płukania/mycia w procesie przepływu w górę. Wypłukane komponenty są usu-wane wraz z wodą płuczącą przez rurę spustową i odprowadzane do dalszego procesu oczyszczenia. Umyty piasek jest odprowadzany cyklicznie z separatora za pomocą przenośnika spiralnego.

Dane techniczne i konstrukcja są dostosowane do odpowiednich wymagań i lokalnych warunków instalacji oraz zamierzonego zastosowania.

OPIS DZIAŁANIA

Mieszanina piasek-ciecz jest podawana stycznie do zbiornika myjącego i po okrężnej drodze ok. 300° dociera do wylotu zbiornika myjącego przez próg przelewowy. Podczas ruchu okrężnego piasek pod własnym ciężarem opada na dno zbiornika myjącego..
Ruch obrotowy mieszadła w zbiorniku myjącym powoduje rozdzielenie piasku na składniki lekkie i ciężkie. Pręty mieszadła umieszczone w dolnej części zbiornika myjącego zapewniają ścieranie przylegających do piasku resztek organicznych. Pozostałości są wypłukiwane w procesie przepływu do góry. W tym celu woda myjąca podawana jest do dwóch dysz dozu-jących zainstalowanych w dolnej części zbiornika myjącego.
Płukany piasek jest koncentrowany na dnie zbiornika myjącego i tym samym powoduje wzrost momentu obrotowego lub momentu oporowego napędu mieszadła. Lokalnie ustawi-any monitor obciążenia steruje punktem włączenia przenośnika zsypowego piasku. Piasek jest usuwany z przenośnika wyładowczego w odstępach czasu, gdy osiągnięta zostanie maksymalna moc czynna ustawiona na monitorze obciążenia.

Ułożenie przenośnika wyładowczego piasku zapewnia, że tylko dolna warstwa już umytego piasku trafia do leja zasypowego przenośnika. W dolnej części zbiornika myjącego zawsze znajduje się resztkowa ilość przemytego piasku, która stanowi barierę przed usuwaniem zanieczyszczeń lub nieumytego piasku. Wypłukany piasek jest transportowany przenośnikiem spiralnym ponad najwyższy poziom wody w zbiorniku myjącym i odwadniany grawitacyjnie a następnie wyrzucany przez króciec zrzutowy.

 – Płuczka piasku – PL