Główne zalety:

 • Energooszczędne odwadnianie i zagęszczanie
 • Płukanie skratek z krat rzadkich i gęstych
 • Bezszczotkowe przenośniki bez- i wałowe
 • Inteligentne dwupunktowe łożyskowanie przenośników ślimakowych
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Ekrany odwadniające skręcane i indywidualnie demontowalne
 • Sita odwadniające dopasowane do urządzenia filtrującego
 • Obudowy koryt spiral transportowych
 • Łatwo dostępna komora z oddzielnym systemem płuczącym
 • Regulowany docisk/stopień zagęszczania w prasopłuczkach
 • Dynamicznie pracująca strefa prasowania do odwadniania

PWL IWV Prasopłuczka

Zasada działania:

Prasopłuczka PWL IWV przeznaczona jest do intensywnego mycia i odwadniania skrawek bez konieczności stosowania mieszadeł i rozdrabniaczy.

Zagęszczanie i transport skrawek zapewnia solidny wałowy przenośnik ślimakowy. Przenośnik zamocowany jest w jednostce napędowej za pomocą elementu sprzęgającego oraz dodatkowo wycentrowany jest w strefie zagęszczania poprzez rozszerzający się wał. Gwarantuje to, iż spirala nie wyciera spodniej części.

Jako Woda płucząca może być użyta woda wodociągowa lub też woda technologiczna z piaskownika. Automatyczny system płuczący z dwoma zaworami magnetycznymi (zawory moga być pominięte jeśli korzysta się z pompy) w strefie mycia i zagęszczania jak i również wanna odpływowa służą do płukania skrawek i czyszczenia urządzenia.

W strefie mycia i zagęszczania dolne sito szczelinowe zapewnia efektywne odwodnienie. Sito odwadniające może być w razie potrzeby wymieniane, mocowane jest połączeniami śrubowymi. Sprasowane skrawki zostają usunięte rurą odprowadzającą. Rura wyładowcza wyposażona jest w ręcznie obsługiwany docisk regulujący stopień zagęszczenia. Odciśnięta woda jest odprowadzana odrębnym rurociągiem z wanny odciekowej. Wanna jest wyposażona w odrębny system płuczący obsługiwany zaworami ręcznymi.

PWL HXP Prasa spiralna

Zasada działania:

Prasa bębnowa PWL HXP służy do odwadniania I zagęszczania różnych materiałów jak np. zanieczyszczeń zatrzymanych na sitach po uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.

Materiał do odwodnienia dociera do koryta przenośnika przez otwór zasilający umieszczony poniżej obszaru wyładunku. Spirala transportowa zbiera materiał i transportuje go do strefy zagęszczania. Przesiew gromadzi się na końcu porzenośnika w strefie prasowania I jest zagęszczany. Odciśnięta w procesie woda przepływa przez sito cylindryczne w strefie zagęszczania. Rozmiar szczeliny sita jest dobierany zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

System płukania w strefie zagęszczania służy do czyszczenia w razie potrzeby cylindra sitowego. Prasa bębnowa jest wyposażona w przykręcaną obudowę. Wewnętrzna wymienna okładzina chroni ciąg transportowy maszyny. Niekończąca się solidna spirala z odpornej na ścieranie stali zapewnia że także drobne i włókniste materiały można transportować bez zatykania. Zespół spustowy w najniższym p-cie prasy wyprowadza wodę i odcieki przez przyłącze rurowe

Strefa zagęszczania jest wyposażona w klapę rewizyjna, która umożliwia łatwa inspekcję cylindra I jego czyszczenie.

PWL HXP HD wysokociśnieniowa prasa ślimakowa

Zasada działania:

Wysokociśnieniowa prasa bębnowa PWL HXP HD przeznaczona jest do odwadniania I zagęszczania rożnych materiałów takich jak surowce wtórne i odpady spożywcze, odpady produkcyjne itp.. Materiał do odwodnienia podawany jest na urządzenie za pomocą leja zasypowego lub rurociągu.

Podwójna spirala transportowa załadowane zanieczyszczenia i przenosi je do strefy zagęszczania. Transportowany materiał przechodzi przez strefę wstępnego zagęszczania a następnie trafia do strefy wysokociśnieniowej. Powstała woda spływa swobodnie do wanny odciekowej.

Koryto prasy jest w pełni hermetyczne za pomocą przykręcanych pokryw. Poszczególne cylindry filtrujące, w strefie transportu, wstępnego zagęszczania i wysokiego ciśnienia, są indywidualnie konfigurowane I dostępne z zewnątrz, a tym samym wymienne.

Ślimak prasy wyposażona jest w dwupunktowe łożyskowanie przez co jest bardzo odporny na zużycie. Strefa wysokiego ciśnienia jest zaprojektowana jako konstrukcja dwu klapowa zależna od momentu obrotowego. Klapy w strefie ciśnieniowej regulowane są za pomocą pneumatycznych siłowników mieszkowych I w ten sposób dostosowują wydajność odwadniania do indywidualnego zapotrzebowania użytkownika. Odcieki i woda drenażowa trafiają do łatwo dostępnej wanny skąd odprowadzane są rurociągiem.

 – Prasy ślimakowe i spiralne – PL