Główne zalety: 

  • Filtracja, Transport i Odwadnianie w jednej maszynie
  • Do zabudowy w kanale lub kontenerze
  • Możliwa praca na wolnym powietrzu
  • Prześwit między prętami od 0,5 – 3 mm
  • Perforacja blachy od 1 – 6 mm
  • Cykl samoczyszczący
  • Łatwa konserwacja dzięki mechanizmowi obrotowemu
  • Możliwe działanie bez wody płuczącej
  • Może być używane jako stacja zlewcza
  • Materiał: 1.4301 lub 1.4571

Przeznaczenie:
Kraty gęste do mechanicznego oczyszczania ścieków dla małych i średnich oczyszczalni i niektórych sektorów przemysłu do zabudowy w kontenerze lub do montażu w kanale. Sito spiralne PWL HXS może być również używane jako stacja zlewcza ścieków dowożonych.
Sito spiralne PWL HXS służy do wstępnego oczyszczania ścieków i płynów zanieczyszczonymi grubymi i włóknistymi materiałami, które są oddzielane od cieczy nośnej, przenoszone poza obszar sita i jednocześnie odwadniane.

Zasada działania:
Ścieki przepływają przez kosz cedzący. Gruboziarniste i włókniste materiały są zatrzymywane na szczelinowym lub perforowanym sicie Po osiągnięciu określonego poziomu cieczy przed maszyną zatrzymane ciała stałe są transportowane przez obrotową, bez wałową spiralę poprzez obszar przenoszenia do strefy prasowania, gdzie są odwadniane, a następnie usuwane. Szczotka zainstalowana na spirali czyści ekran cedzący podczas procesu rozładowania.

Budowa:
Sita składa się z perforowanej lub szczelinowej części filtrującej. Część transportowa jest zaprojektowana jako zamknięta rura. Spirala porusza się w dolnej części na wymiennych szynach. Cylindryczna strefa zagęszczania jest bezpośrednio montowana do obszaru przenoszenia za pomocą połączenia kołnierzowego.
Sito jest zamontowane obrotowo, dzięki czemu można je łatwo podnieść z obszaru cieczy ponad jej poziom w celu konserwacji.

 – Sito spiralne HXS – PL